Lectiones & Acroases Philosophicae

5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm

2013

Roman Ingarden a metafizyka
(Andrzej Półtawski)

Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej
(Maria Bielawka)

Zagadnienie postaktualności. Z ontologii egzystencjalnej tego, co przeminęł...
(Marek Rosiak)

Descartes i Husserl o zewnętrzności i rozciągłości
(Damian Leszczyński)

More >

5, 2012, z. 1, Galileusz: nauka i filozofia

2013

Od redakcji
(Editors )

Pierwszy list o plamach słonecznych Galileusza
(Tadeusz Sierotowicz)

Pierwszy list Pana Galileusza do Pana Marka Welsera o plamach słonecznych
(Galileo Galilei)

Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu Sidereus nuncius
(Artur Pacewicz)

More >

4, 2011, z. 2, William James, pragmatyzm i konsekwencje

2011

Pages: 174

Antydogmaty empirysty-purytania
(Stanisław Kijaczko)

Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego
(Henryk Machoń)

Jedno czy wiele doświadczeń religijnych w poglądach Williama Jamesa?)
(Tomasz Czernik)

Możliwe zastosowania pragmatyzmu C.S. Peirce’a w filozofii i semiotyce spor...
(Tomasz Michaluk)

More >

4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras

2011

Pages: 292

Dialektyka w Protagorasie
(Josef Petrželka)

Agon dialektyki z retoryką w platońskim Protagorasie
(Dariusz Olesiński)

Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w Protagorasie Plato...
(Przemysław Paczkowski)

Demiurgiczna i polityczna technē w Platońskim Protagorasie
(Ulrich Wollner)

More >

3, 2010, Ewolucja, filozofia, religia

2010

Pages: 281

Prawdziwie darwinowska etyka
(Andrzej Elżanowski)

Poglądy teologiczne Darwina
(Kazimierz Jodkowski)

Korzenie współczesnego antyewolucjonizmu
(Bartosz Borczyk)

Adaptacje i ewolucyjna inercja ludzkiego umysłu
(Bogusław Pawłowski)

More >

2, 2009, Matematyka, filozofia, sztuka

2009

Pages: 160

Od redakcji
(Roman Konik)

Dynamiczna architektonika matematyki
(Adam Chmielewski)

Matematyka jest nauką o pojęciach
(Roman Duda)

Filozofia i matematyka
(Bartłomiej Skowron)

More >

1, 2008, Wiedza, wiara, uzasadnienie

2008

Pages: 103

Od redakcji
(Damian Leszczyński)

Granice uzasadniania
(Adam Chmielewski)

Trzy pojęcia wiary: epistemologiczne, moralne i religijne
(Jan Woleński)

Intermezzo
(Adam Chmielewski)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout