Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 2, William James, pragmatyzm i konsekwencje, ss.174

Antydogmaty empirysty-purytania

AbstractDownload article

pragmatyzm, William James, James Dewey, empirycyzm

Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego

AbstractDownload article

pragmatyzm, William James, religia, doświadczenie

Jedno czy wiele doświadczeń religijnych w poglądach Williama Jamesa?)

AbstractDownload article

Możliwe zastosowania pragmatyzmu C.S. Peirce’a w filozofii i semiotyce sportu

AbstractDownload article

pragmatyzm, C.S. Peirce, semiotyka, sport

Sztuka popularna – doświadczenie dla każdego (Dewey, Shusterman)

AbstractDownload article

pragmatyzm, estetyka, Dewey, Shusterman, sztuka, film

Pragmatyzm: trywializm i purytanizm

AbstractDownload article

pragmatyzm, epistemologia, James, Rorty, Putnam, wolność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout