Articles

Marek Sikora

Articles

Ewolucja myśli konstruktywistycznej

AbstractDownload article

Galileusz jako autor nowożytnego ideału nauki

AbstractDownload article

Problem reprezentacji poznawczej we współczesnej refleksji nad nauką

Download article

Constructivism and Realism on the Status of Scientific Facts. Bruno Latour versus Ian Hacking

AbstractDownload article

Recenzja: Pytanie o społeczne konsekwencje wytworów nauki i technologii

Download article

Problem wspomagania komputerowego badań eksperymentalnych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout