Articles

Marek Rosiak

Articles

Zagadnienie postaktualności. Z ontologii egzystencjalnej tego, co przeminęło

AbstractDownload article

Analiza ontologii faktów w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina

AbstractDownload article

Ile idealizmu w realizmie

AbstractDownload article

Rozciągłość w sieci

AbstractDownload article

The Truth – a Correspondence, Coherence or Unconcealment?

AbstractDownload article

Co możemy (po)wiedzieć o wartościach

AbstractDownload article

W kwestii pojęcia rozciągłości (w nawiązaniu do artykułu Tomasza Kąkola)

Download article

Recenzja: Metafizyka semiotyką podszyta [Jacek Wojtysiak, „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic”. Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout